biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Ogłoszenia i komunikaty

Nabór do Przedszkola "Bajkowy Zakątek" i klas I SP Misjonarzy Oblatów- 22 maja II tura naboru

Szanowni Państwo – rodzice dzieci w wieku przedszkolnym !

 

22 maja na stronie rekrutacyjnej www.gminawolsztyn.przedszkola.vnabor.pl   rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca. Zapraszamy.

Dnia 7 marca 2024 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Wolsztyn do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych funkcjonujących na jej terenie, na rok szkolny 2024/2025. Nabór odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Podczas rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe wynikające z przepisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), takie jak:


    1. wielodzietność rodziny kandydata;
    2. niepełnosprawność kandydata;
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą nr LVIII/725/2023 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 października 2023 r., takie jak:

 

1) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w którym przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej pierwszego wyboru ma swoja siedzibę – 16 pkt;

 

2) pozostawanie obojga rodziców kandydata lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 16 pkt;    

 

3) pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu, prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 8 pkt;        

 

4) rozliczenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 12 pkt;

 

5) rozliczenie przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Wolsztyn – 6 pkt;

 

6) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja lub uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata, do oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt.    
 

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa powyżej są odpowiednio:

 

1) oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata (we wniosku);        

 

2.3) zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

 

4-5) ksero pierwszej strony zeznania podatkowego w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

 

6) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata do oddziału  przedszkolnego lub punktu przedszkolnego w danej szkole.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn na rok szkolny 2024/2025 zostały określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 11.2024 Burmistrza Wolsztyna z dnia 16 stycznia 2024 roku.

pliki do pobrania:
zarzdzenieburm_(1707471647).pdf
format: pdf
wielkość: 1399 KB
pokaż metrykę wpisu Nabór do Przedszkola "Bajkowy Zakątek" i klas I SP Misjonarzy Oblatów- 22 maja II tura naboruMETRYKA:

Klasy I 2024-2025 - informacje "wersja uproszczona".

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH!

 

Informujemy, że w okresie od 1 marca 2024 do 15 marca 2024 roku trwa  nabór wniosków

 do klasy pierwszej szkoły podstawowej im.Misjonarzy Oblatów w Obrze

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Obrze rok szkolny 2024/2025.

Rodzice przyszłych uczniów z Jażyńca otrzymają Karty w Przedszkolu w Jażyńcu. 

Wnioski prosimy pobierać i składać w sekretariacie

w godz.7.00-15.00

Informacje - tel.68 3841227.

 

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Obrze

 

pliki do pobrania:
zarzdzenieburm_(1707471618).pdf
format: pdf
wielkość: 1399 KB
zarzdzenieburm_(1707471296).pdf
format: pdf
wielkość: 1399 KB
pokaż metrykę wpisu Klasy I 2024-2025 - informacje "wersja uproszczona".METRYKA:
 liczba odwiedzin: 48675      online: 1